Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for webshop

Betingelser & Vilkår ved handel på bornholmsmiddelaldercenter.dk

Definitioner: Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Bornholms Middelaldercenter afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Bornholms Middelaldercenter" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På bornholmsmiddelaldercenter.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller
spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Bornholms Middelaldercenter via info@bornholmsmiddelaldercenter.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms, med mindre det oplyses, at varen er momsfri.

Fragt & ekspedition:
Alle forsendelser har en fast fragt og ekspeditionspris på 45 kr. inkl. moms. Alle varer (gælder ikke billetter til arrangementer, disse sendes på e-mail) købt på Bornholmsmiddelaldercenter.dk sendes med Postdanmark eller GLS som brev eller pakke.

Billetkøb:
Alle ordre på billetter tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 15,- uanset ordrens størrelse. Der sendes ikke særskilte billetter. Ordre bekræftelsen er, at bettakte som billet.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Bornholmsmiddelaldercenter.dk er ikke et bindende tilbud,
men blot en opfordring til en evt. pris på varen.
Købers bestilling af varer fra Bornholmsmiddelaldercenter.dk udgør
ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Bornholmsmiddelaldercenter.dk om at købe
varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Bornholmsmiddelaldercenter.dk er først indgået, når Bornholmsmiddelaldercenter.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling med Dankort:
De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse.
Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig.
Ved køb med Dankort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra Bornholms Middelaldercenter.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til Postdanmark, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Postdanmark.
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.
Hvis en pakke er beskadiget ved modtagelse fra Postdanmark, skal pakken straks returneres til det nærmeste postkontor i original indpakning.
Her skal man så udfylde en blanket om beskadigelse af varerne og Postdanmark vil herefter overlevere varen til deres klagenævn til bedømmelse af evt. erstatningssag.

Reklamation:
Bornholmsmiddelaldercenter.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Bornholmsmiddelaldercenter.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Bornholmsmiddelaldercenter.dk inden rimelig tid.
Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Bornholmsmiddelaldercenter.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links.
Disse websites er uden for Bornholmsmiddelaldercenter.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Bornholmsmiddelaldercenter.dk.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber
handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Bornholmsmiddelaldercenter.dk's kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Bornholmsmiddelaldercenter.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Bornholmsmiddelaldercenter.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Bornholmsmiddelaldercenter.dk det modtagne beløb for varerne - ikke for den opkrævede porto.
Fortrydelsesretten gælder ikke hvis varerne leveres tilbage med fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Retursending:
Varer der returneres UFRANCO nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som pakke med Post
Danmark.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Bornholmsmiddelaldercenter.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af Bornholmsmiddelaldercenter.dk vil medføre politianmeldelse.

Kilder:
NETS Danmark A/S
Forbrugerstyrelsen